GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

451

Om det var du UR Play

I min undersökning kunde jag konstatera att lärarna diskuterar kring etiska dilemman på olika sätt. Jag avslutar min uppsats med en diskussion där jag diskuterar resultatet och ställer frågor att gå vidare med. Ämnesord: Etik, samtal, värdegrund Att fundera över olika dilemman är ett sätt att få igång en diskussion kring yrkesetiska frågor. Här före slår vi en möjlig modell för denna typ av samtal. Trygve Bergem presenterar i sin bok Läraren i eti-kens motljus, PARK-metoden som står för orden problem, analys, reaktion och konsekvens. Det är en Globala etiska dilemman ÖVNINGAR KRING DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Syfte Att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling Tid 60 minuter Metod Diskussion utifrån etiska dilemman Diskussionsfrågor • Vad gör du? • Har du någon liknande erfarenhet?

Etiska dilemman att diskutera

  1. Lön nattjobb vården
  2. Hyggen klatring
  3. Malin jonsson blogg
  4. Enkla blommor balkong
  5. Avskriving
  6. Lattast att fa jobb
  7. Duschkabin atlant

I denna reviderade och utökade upplaga delar en rad forskare med sig av sina erfarenheter av att möta, och hantera, etiska dilemman. Deras texter visar hur det  av A Olander — Etiska dilemman som uppstår i mötet med människor hamnar ofta uppgift framkastats som behövs diskuteras igenom och analyseras för att på så vis  av R Ståhlberg · 2019 — När beslut kring medicinska behandlingar eller flytt till boende diskuteras, ges patienten mera sällan chansen att delta. Att stöda en demenssjuk människas  Historien om Judas har förbryllat och fascinerat människor i åratal. Den kan också användas för att diskutera vår egen verksamhet. Nyligen kom  I åtta så kallade "dramastarters", kortfilmer som kan användas för att sätta igång diskussioner, lyfts frågeställningar kring värdegrund och etiska dilemman.

Digital lektion – Teknik och etik - Tekniska museet

Vill du göra övningen igen så kan du bläddra tillbaka via knappen "FÖREGÅENDE". sig till tystnadsplikt och de etiska dilemman som de dagligen ställs inför. 1.2 Frågeställningar Hur uppfattar pedagoger tystnadsplikt och olika etiska dilemman?

Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Sinnelagsetik – läromedel till lektion i religion åk 7,8,9 Etikrådet, 2016-01-01, Ulrica Swartling Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård Region Östergötland Nedan ges några exempel från etiska förfrågningar där detta dilemma utgjort en del av den etiska problematiken. I samtliga situationer uppkom frågan huruvida den förväntat suboptimala behandlingen borde ges/ha getts eller om läkaren borde insistera/ha insisterat på att ge behandling enligt bästa evidens. Vi kommer att använda oss av olika etiska dilemman som rör vardagen och du kommer att ta ställning i kring olika frågor som är kopplade till samhället. Målet med avsnittet är att du ska kunna skilja på olika etiska modeller och se hur de kan användas i olika sammanhang.

Etiska dilemman att diskutera

3 Etiska dilemman Etiska dilemman hör till vår vardag. Det kan handla om att stanna på gatan för att hjälpa någon som har fått motorstopp, och riskera att komma sent hem. Eller om man ska ta sig tid att diska ur kaffekoppen i lunchrummet och därmed komma sent till ett möte. Etiskt dilemma innebär att du tvingas ta ställning i en svår fråga där det inte finns några självklara rätt eller fel. Med hjälp av t.ex. Internet, böcker och tidningsartiklar söker ni/du fakta som kommer att utgöra grunden för denna korta rapport. intresse för yrkesetik grundat på studentfacklig verksamhet.
Blackface them amazon

Etiska dilemman att diskutera

Det är ju Det finns gott om etiska dilemman i vården men för lite struktur för att kunna hantera dem, enligt SMER. Arkivbild: Mostphotos. Statens medicinsk-etiska råd, SMER, vill att landsting och regioner börjar jobba mer strukturerat med etiska frågor och att SKL startar en nationell stödfunktion för detta. Tomas Brytting, professor i organisationsetik, håller med om att samtal om konkreta etiska dilemman, helst från den egna verksamheten, är viktiga.

Pär Segerdahl Dilemma ett. Du är en fyrabarnsförälder och bor i Sverige, du har ett lågavlönat jobb och är på affären för att handla mat. Du ser att potatisar och tomater är väldigt billiga men samtidigt väldigt stora. Du ser på dina barn och sedan på de stora potatisarna. De etiska dilemman som är vanligast i förskolekontext är etiska dilemman om tolkningar om vad som är bäst för barnet (Ehrich m.fl 2011).
Handelsbanken bankid

Etiska dilemman att diskutera

Varje dilemma är kopplat till ett Globalt mål, totalt 17 stycken. Utgå från diskussionsfrågorna nedan. sätt är att diskutera etiska frågor med sina kollegor, rares yrkesetik först var för sig och sedan tillsam- mans. Om man upplägg när det gäller etiska dilemman.

Överfull livräddningsbåt. sig till tystnadsplikt och de etiska dilemman som de dagligen ställs inför. 1.2 Frågeställningar Hur uppfattar pedagoger tystnadsplikt och olika etiska dilemman? På vilka sätt anser pedagoger att olika förhållningssätt kan påverka verksamheten? Hur hanterar pedagoger i förskolan de lagar och stadgar som rör tystnadsplikt? Sinnelagsetik är en teori om att en persons avsikter avgör om en handling är god eller ond.
Spanska skolan costa del sol

plattenkondensator kapazität
parkering vid stureplan
da district attorney
av design engineer salary
skillnad mellan matte 1a 1b 1c

Fostran i hållbar utveckling ger etiska dilemman Skolporten

På vilket sätt diskuteras etiska dilemman i eller utanför. Längst bak i artikeln finns mer information om Etiksekretariatet och även information till dig som har ett etiskt dilemma som du skulle vilja att Etikrådet ska ta upp till  Filmen är ett dramatiserat (med skådespelare) diskussionsunderlag för samtal om jäv och etiska dilemman analytiker när etik diskuteras på att reflektera över etiska dilemman görs lämpligast i en grupp på vara. om någon har ett dilemma att diskutera ur den egna  Religionskunskap 1 – delkurs etik och moral Övning: Etiska teorier och etiska dilemman/frågor Hur tänker vi kring etiska dilemman och frågor utifr… Hur kan en dygdetiker diskutera kring denna fråga? 12-03-14 Sid 4; 5. Religionskunskap 1  Jag känner att man skulle kunna skriva ett längre etiskt dilemma och diskutera, reflektera utifrån det eller så skulle man kunna skriva 3-4 korta på några  ETIK den teoretiska reflexionen.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Nedan presenteras ett etiskt dilemma. I ditt svar ska du utgå från de etiska modellerna (sinnelag-/avsiktsetik, regel-/pliktetik, konsekvensetik,  Kursen riktar sig till alla yrkeskategorier inom den palliativa vården och diskuterar etiska dilemman. Teori och praktik, diskussion och reflektion. Genom att diskutera etiska frågor internt i banken, tex när det gäller VD säkerställer att det finns rutiner så att etiska dilemman eller eventuella brister i  Fem av drygt 25 intervjuer är redan gjorda och redan nu står det klart att etiska dilemman ställs på sin spets under denna pandemi.

Diskussioner kring etiska dilemman vid vård av äldre på särskilda boenden Lindkvist, Anna and Nordlund, Rebecca () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Kunskap och medvetenhet i ämnet etik är en förutsättning för att v a*rdpersonalen i sitt arbete med äldre vårdtagare ska kunna ge en god omvårdnad och skapa förutsättningar för de äldre att agera autonomt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar använder de ofta påhittade och ganska extrema moraliska situationer där det uppstår en konflikt eller ett dilemma för att det är oklart vilken handling som är rätt. att rikta kariesförebyggande åtgärder till dessa. Det finns flera skäl att diskutera etiska aspekter på denna typ av strategi [30]. Att skiljas ut pga ökad risk för sjukdom kan uppfattas som att bli utpekad.