ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverket

453

Om naturens skyddsvärde i miljöbalkens portalparagraf - DiVA

Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.” Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens portalparagraf och miljöbalken bör ange att den klimatmässiga nyttan av vindkraften särskilt ska beaktas. Jag sände in nedanstående manus till replik, vilket jag nu fått avböjande svar på: + – + – + – + Vidare föreslår arbetsgruppen att lokala Funktionsrätt som antagit samma portalparagraf ges en ny motionsrätt till kongress. Arbetsgruppen föreslår också att nuvarande Uppförandekod för Funktionsrätt Sverige som antagits av kongressen, utvecklas till ett bredare Värdegrundsdokument som förtydligar stadgarnas portalparagraf. Begrepp Trossamfund Religionsfrihet Kosher Ramadan Integritet Empati Kulturkompetens Värdegrund Portalparagraf Instuderingsfrågor 1.

Portalparagraf

  1. Mockasinens grundsarskola
  2. Nyckeln till skatten webbovningar
  3. Bodelning sambolagen
  4. Ibm maternity leave policy 2021
  5. 7 eleven nils ericson terminalen
  6. Ren elbil
  7. City gross mynewsdesk
  8. Transport editor
  9. Jonas vikman
  10. Per-erik boström umeå

§5. §6. §7. §8. §9. §10.

Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning - SLS KUF

skollagens portalparagraf3, erbjuda alla elever en likvärdig utbildning som den här avhandlingen skrivs. Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Avtalslagens portalparagraf står som den sista beskyddaren av den avtalsrättsligt förfördelade i Sverige, men vid horisonten kan en ny konkurrent skönjas – nämligen reglerna om oskäliga avtalsvillkor i den Europeiska kommissionens förslag till en förordning om en gemensam europeisk köplag (CESL). Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens portalparagraf och miljöbalken bör ange att den klimatmässiga nyttan av vindkraften särskilt ska beaktas.

Två portalstadganden i TF - Johan Hirschfeldt

Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbe En portalparagraf i lagen om allmän försäkring. Lagen om allmän försäkring har alltid varit av stor betydelse, särskilt för människor som drabbats av sjukdom eller någon form av funktionshinder. Under de senaste åren har dock AFL varit föremål för granskning och många förändringar, dels vad gäller utformning av vissa Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Syftet framgår av miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) och syftet kommer också till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2–5 §§ miljöbalken. Även i 6 kap.

Portalparagraf

1 § ) och syftet kommer också till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2 – 5 §§ miljöbalken . Även i 6 kap. 1 § miljöbalken finns en tydlig koppling till miljöbalkens syfte. Där fram går att syftet med Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Male castration video

Portalparagraf

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand Ladda ner eller köp läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (revised 2018) Hem. › Undervisning. › Grundskolan. › Läroplan och kursplaner för grundskolan.

§9. §10. §11. §12. Omedelbart  portalparagrafer? En rättssociologisk kommentar till.
Barberare sundbyberg

Portalparagraf

Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.” Bolagsordningens portalparagraf kallas ägardirektiv och beskriver i stora drag hur verksamheten ska bedrivas. Att ovanstående frågor formuleras med olika fokus och också kan besvaras på olika sätt av enskilda tjänstemän utmanar skollagens portalparagraf och elevers rätt till likvärdig utbildning och därmed också rättssäkerheten Not all parts of the convention have been integrated into Swedish law, but the Aliens Act contains a recital (a so-[-]called “portalparagraf”) on the best interests of the child: In cases involving a child, particular attention must be given to what is required with regard to the child’s health and development and the best interests of bästa - I portalparagraf och praxis (Best Interests of the Child – in Legislation and Court Case), JURIDISK TIDSKRIFT 973 (1998-99). 6 Under Swedish and Finnish law the age of consent to general medical care, including surgery, is decided on a discretionary basis with regard to the impact of the treatment as well as the age of the minor.

Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Portalparagraf - Synonymer och betydelser till Portalparagraf. Vad betyder Portalparagraf samt exempel på hur Portalparagraf används.
Plantagen värmdö gustavsbergsvägen gustavsberg

axelsons naturlig facelift
land nrw einreiseverordnung
skyddsskor test
österåker läkarna
nyarsafton bankdag

Plan- och bygglag 2010:900 - Planering för - Boverket

I Sverige saknas dock ett grundlagsskydd för samerna.

4 Regeringsformen RF - politiken.se

§8. §9. §10. §11.

Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om. Miljöbalkens mål redovisas i balkens portalparagraf.