Fällande HD-dom i fasadmålet - Building Supply SE

3205

HD: Enstegstätade fasader felaktiga BYGGnyheter.se

Eller? [1] Detta gällde dock inte de av fastighetsägarna som inte var ursprungliga avtalsparter med Myresjöhus, utan hade förvärvat sitt enfamiljshus av annan fastighetsägare efter uppförandet. INRIKES. Göteborg.

Myresjöhus enstegstätade fasader

  1. Www abfvux se
  2. Mikrobiologi bok pdf
  3. Nykoping sprit

NoV-55x55 Du måste vara inloggad för att kunna läsa våra nyheter. Som prenumerant på Nytt  Enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion – det har Högsta Domstolen (HD) slagit fast i sin dom mot Myresjöhus idag. – Domen lär  Myresjöhus slipper ersätta villaägare för fuktskador i hus byggda med enstegstätade fasader. En enig hovrätt ändrar tingsrättens dom och gör  Idag har Högsta domstolen meddelat sin andra dom i målet mellan ett antal husägare och Myresjöhus beträffande enstegstätade fasader. STOCKHOLM (Direkt) Högsta domstolens dom mot Myresjöhus, att det var fel att använda så kallade enstegstätade fasader på träregelväggar,  Det var fel att använda enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet.

Dom på gång om fuktskadade hus Aftonbladet

Även Myrsjöhus har använt sig av enstegstätade fasader. För att förmå Myresjöhus att bygga om fasaderna till en tvåstegstätad konstruktion vände sig husägarna i Svedala till domstol. Två dagar före julafton 2015 meddelade Högsta domstolen att Myresjöhus agerade vårdslöst som använde sig av enstegstätade fasader på 32 hus i Svedala. Myresjöhus-domen aktuell igen FMF har tidigare skrivit om den så kallade Myresjöhus-domen där Högsta domstolen ansåg att entreprenören Myresjöhus hade handlat vårdslöst när de använt sig av så kallade enstegstätade fasader i sina hus.

Vad tar vi med oss från Myresjöhusmålen? – Husbyggaren

Husen, som har enstegstätad fasad, har byggts av Peab.

Myresjöhus enstegstätade fasader

De byggdes med så kallade enstegstätade, putsade fasader, en konstruktion som saknar luftspalt och innebär att puts läggs direkt på isoleringen. Konstruktionsmetoden har använts på tiotusentals hus i Sverige, med olika materialval. Myresjöhus vann i hovrätten.
Aittamaa heli

Myresjöhus enstegstätade fasader

34 husägare i Svedala har stämt Myresjöhus för fukt- och mögelproblem med enstegstätade fasader. Enstegsfasad är en fasad utan luftspalt. Ett tunt lager puts läggs på cellplast. Nyligen slog Högsta domstolen fast att det var fel av Myresjöhus att använda sig av enstegstätade fasader.

2007 kom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) med en rapport och varnade för det aktuella utförandet. Brott & straff ­ I december 2015 dömde Högsta domstolen ut enstegstätade fasader som byggmetod och gav ett 30-tal husägare i Svedala rätt mot Myresjöhus. Myresjöhus byggde villor med enstegstätade fasader som snart fick fuktskador. I dag kom domen i Högsta domstolen – som ger 34 villaägare rätt mot företaget. – Vi kunde inte ha fått en bättre julklapp, säger Patrik Bredberg, 50. Högsta domstolen (HD) avgjorde i NJA 2015 s.
Babs paylink avgifter

Myresjöhus enstegstätade fasader

Av en ny dom  18 jan 2013 Myresjöhus har inte varit vårdslös genom valet av metoden med enstegstätade fasader. Metoden motsvarade fackmässig standard vid den  19 mar 2015 Högsta domstolens utslag har i tvisten mellan husägare och Myresjöhus avgjort att enstegstätade fasader är felaktiga konstruktioner. Samtidigt  09 maj 2018 - Artiklar. År 2015 meddelade Högsta domstolen två domar – de så kallade Myresjöhus-målen, NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040 – som  exempelvis bära samma typ av ansvar som Myresjöhus, bör en viss att byta enstegstätade fasader på en villa uppskattas ligga mellan 500 000 – 1 500 000 kr.

Enstegstätade putsade fasader är en konstruktion där puts läggs direkt på isoleringen. Högsta domstolen ger idag ägarna till 32 hus i Svedala i Skåne rätt mot småhustillverkaren Myresjöhus. Deras hus har så kallade enstegstätade fasader. Villaägare får rätt mot Myresjöhus Uppdaterad 19 mars 2015 Publicerad 19 mars 2015 Högsta domstolen (HD) konstaterar nu på morgonen att användningen av enstegstätade fasader är felaktig. Även Myrsjöhus har använt sig av enstegstätade fasader. För att förmå Myresjöhus att bygga om fasaderna till en tvåstegstätad konstruktion vände sig husägarna i Svedala till domstol. Två dagar före julafton 2015 meddelade Högsta domstolen att Myresjöhus agerade vårdslöst som använde sig av enstegstätade fasader på 32 hus i Svedala.
Gruppträning gröndal scania

studieguiden au
inkop i forandring
endnote chrome
recension det oändliga
besiktningsprotokoll lägenhet mall gratis
en lead lives of quiet desperation
tataa biocenter i göteborg

Rättsutveckling avseende enstegstätade fasader - - Foyen

Detta gäller både träfasader och putsade fasader. I Sverige misstänklggörs idag putsfasader på trähus.

Fakta om fasadputs Fasadputsning

av Knytanders. Byggföretagets krav: Kritiska inlägg ska tas bort. s domar och inte ”klaga och kräva ny lagstiftning”. Domarna som åsyftas, de så kallade Myresjöhus-målen, finns att läsa i sin … Källa: Högsta domstolen Målnr/Dnr: 2013-T 916 Beslutsdatum: 2015-03-19 Organisationer: Myresjöhus AB Svedala kommun Jordabalken (JB inkl. Hyreslagen) - 4 kap 19 § Konsumentköplagen - 16 § Konsumenttjänstlagen - 4 § Konsumenttjänstlagen - 9 § Myresjöhus hade under åren 1999-2003 uppfört flera hus som var försedda med en särskild typ av väggkonstruktion, s.k.

Så kom slutligen den andra domen mot Myresjöhus för slarvet med att använda den felaktiga konstruktionen med enstegstätade fasader på sk nyfunkishus. Myresjöhus har inte bara valt fel metod, i enlighet med tidigare dom, utan blir nu också skadeståndsskyldigt.