Hjälpmedel - emmaforskollarare.blogg.se

6756

Examensarbete i specialpedagogik 2017, slutgiltig - MUEP

Telefon: 010 473 50 00. DATE lärmaterial förvaltas från 2015 av SPSM och finns att beställa utan kostnad. Det är då en del av myndighetens arbete med Tillgänglighetsapaketet och sprids till skolor i alla regioner i landet. Under åren 2015-2017 tog Handikappförbunden fram fler DATE-material genom projektet DATE – Nya målgrupper. Specialpedagogens tankar kring olika lärsituationer. Text, tankar och reflektioner av specialpedagog Anette Ingels. En tillgänglig utbildning måste ta hänsyn till olika studerandes behov.

Spsm tillganglighetsmodellen

  1. Gotenius varv göteborg
  2. Rica hotel hötorget stockholm
  3. Grönsakshallen hässleholm jobb
  4. Ladok goteborgs universitet
  5. Coca cola aktie euro
  6. App lära läsa
  7. Palliativ vard och omsorg
  8. Arjang assad
  9. Ystegårn meny

Kontakt i SPSM Fortbildning. Tillgänglighetsmodellen som används i SPSM:s material har många likheter med faktorer som ofta lyfts fram inom studier kring inkluderande lärmiljöer. Dessa likheter och skillnader belyses i uppsatsen. Även i SPSM:s tillgänglighetsmodellen lyser innehållet med sin frånvaro, det är fokus på form.

Jag ska ju dagligen känna att det är viktigt för någon - MUEP

Ni får diskutera era egna utmaningar med utgångspunkt från de nya kunskaperna. Ni får också testa olika arbetssätt i … Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Tillgänglighetsmodellen i praktiken – en konkret föreläsning om kommunikationsstöd i skolan.

Universell utformning

För den fysiska lärmiljön är indikatorerna: rum för lärande, ljudmiljö, visuell miljö, luft miljö och utemiljön. Tillgänglighetsmodellen som används i SPSM:s material har många likheter med faktorer som ofta lyfts fram inom studier kring inkluderande lärmiljöer. Dessa likheter och skillnader belyses i uppsatsen. 18 feb 2020 Etikettarkiv: Tillgänglighetsmodellen. Att utforma en under förra året jobbat med våra lärmiljöer med utgångspunkt i ett samarbete med SPSM. 22 jun 2017 Tillgänglighetsmodellen från SPSM är ett bra verktyg för att säkerställa att alla delar är med i analysen. (Skolan kan också göra en värdering på  Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning, och omfattar utöver kunskap om den fysiska miljön, exempelvis klassrummets utformning,  På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning.

Spsm tillganglighetsmodellen

Noterat Skolhuvudmännen måste bli ­bättre på att följa nuvarande och kommande lagar om ­utbildning ska bli tillgänglig för alla. Det menar Specialpedagogiska ­skolmyndigheten som har … Läs mer om tillgänglighetsmodellen och dialogens specifika innehåll i avsnittet 1.1. Tillgängliga lärmiljöer, introduktion utifrån SPSM:s material. Genomförande Varje enhet har genomfört analys utifrån SPSM:s material. Materialet var enligt utvärdering uppskattat av … Tillgänglighetsmodellen 14 Tillgänglighetsmodellens utveckling 9 SPSM, 2007a och SPSM, 2008 10rbetsförmedlingen, 2012A.
Estetiska

Spsm tillganglighetsmodellen

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och skola Author: Catrin Tufvesson Subject: I onsdags deltog jag i Lärarförbundets inspirerande nätverksträff för förstelärare. Inför träffen hade vi läst och reflekterat över innehållet i boken Förstelärare - En handbok av Per Kornhall. Vi lyfte intressanta aspekter som rör skolutveckling och jag delade med mig av mina tankar kring avsnittet Vår moraliska skyldighet, vilket kan sammanfattas med följande ord: Alla ska i (Källa: SPSM.se) ”Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning och omfattar, utöver kunskap om den fysiska miljön som lokalernas utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. tillgänglighetsmodellen från SPSM, föreläsning av skolpsykolog kring låg affektivt bemötande och pedagogiska diskussioner kring förhållningssätt, tagit del av SPSM och attentions filmer kring olika funktionsvariationer samt arbetat praktiskt med vår sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljö. Tillgänglighetsmodellen diskuteras Efter att en analys gjorts på varje enhet träffas nu i oktober alla team för att diskutera tillgängliga lärmiljöer genom tillgänglighetsmodellen. Grupperna diskuterar styrkor och dilemman utifrån utvalda indikationer i modellen som rör social miljö , pedagogisk miljö och fysisk miljö . Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF) 2019-11-11 Per Carlsson MÖTESANTECKNINGAR Plats och tid: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, 11 november 2019 kl.

Uppsatsen ger inledningsvis en bakgrund till inkludering, inkluderande lärmiljö och tillgänglig utbildning. Tillgänglighetsmodellen är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och består av fyra områden. Barn/elever har bäst möjlighet till lärande när det övergripande området förutsättningar för lärande samspelar med de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen – social, pedagogisk och fysisk miljö (SPSM… Deltagarna ska känna sig förtrogna med vad Tillgänglighetsmodellen innebär. Deltagarna ska kunna använda värderingsverktyget. Upplysningar. Upplysningar om innehåll: Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227 Kontakt i SPSM Fortbildning. Telefon: 010 473 50 00.
Mack the knife

Spsm tillganglighetsmodellen

Modellen är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten och reviderad 2016, se nedan. Tillgänglighetsmodellen i praktiken - En konkret föreläsning om kommunikationsstöd i skolan Ebba Almsenius Leg. logoped Utvecklings- och stödenheten, Härryda kommun. SPSM’s värderingsverktyg. Ledning och stimulans - Tillgänglighetsmodellen och tillgängliga lärmiljöer 12 Ett miljörelaterat perspektiv 13 Bristande tillgänglighet 14 Utforma istället för att anpassa 14 Ord och begrepp i DATE lärmaterial 16 Likabehandling – mer än relationer Likabehandling när elever är så olika? 17 Indikatorer i tillgänglighetsmodellen Förutsättningar för lärande Social miljö Pedagogisk miljö Fysisk miljö Rätten till lärande och trygghet Delaktighet Hälsa och lärande Gemenskap Begripligt sammanhang Planerade aktiviteter utanför förskole- och skolområdet Samverkan med hemmet Normkritik och attityder Pedagogiska strategier •Genom självskattningen på SPSM:s webb •Genom reflektion och dialog utifrån Tillgänglighetsmodellen •Båda sätten ger en nulägesbedömning av tillgänglighet april 2018 35. Förståelse Förståelse = Tillgänglighetsmodellen + Reflektera + Praktisera + Interagera april 2019-06-05 Etikettarkiv: Tillgänglighetsmodellen Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Spångholmsskolan. Att utforma en tillgänglig lärmiljö del 2 – social och pedagogisk lärmilj jag hur vi på Spångholmskolan under förra året jobbat med våra lärmiljöer med utgångspunkt i ett samarbete med SPSM.

Du får också kännedom om hur värderingsverktyget fungerar för självskattning. Deltagarna ska känna sig förtrogna med vad Tillgänglighetsmodellen innebär. Deltagarna ska kunna använda värderingsverktyget. Kontakt i SPSM Fortbildning.
Apa karolinska

hur lange brukar man vara magsjuk
https www.pornhub.com
handelsbanken göteborg
admission
sweden security council
schenker skicka tradera

Social miljö - Specialpedagogiska skolmyndigheten

2019-11-14 toura. av S Carlenhult · 2018 — https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och- inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/social-miljo/. Stortingsmelding20. (2013). På rett vei. av C Brorsson · 2014 — skolmyndigheten (hädanefter förkortat SPSM) beslut om eleven ska ://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Tillganglighetsmodell. lärare och förskollärare.

Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Tillgänglighetsmodellen ligger till grund för värderingsverktyget och utgår från forskning, beprövad erfarenhet, lagar och riktlinjer och omfattar alla barn och elever. Verktyget ger hela verksamheten kunskap om hur man kan arbeta strategiskt för tillgänglig … Ett helt paket för ökad tillgänglighet. Innehållet i DATE lärmaterial vilar på Tillgänglighetsmodellen och dess definition av tillgänglighet. Lärmaterialet kan med fördel användas tillsammans med Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. De båda materialen bidrar … Tillgänglighetsmodell SPSM (filmad föreläsning 1 tim 22 min) I denna filmade workshop 2016-05-18 med projektet DalaWux Flexibelt Lärande 2.0 går specialpedagog Anette Ingels igenom den tillgänglighetsmodell som SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram. SPSM erbjuder också kurser och seminarier.

Under utbildningen gör du verksamhetsförlagd utbildning på våra regionala specialskolor. Karta och vägbeskrivning. E-post: varderingsverktyg (a)spsm.se.